De door het Fonds Podiumkunsten aangewezen Kernpodia kunnen maandelijks subsidie aanvragen voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands.

Het doel is om met subsidies bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting of vereniging) die zowel artistiek als financieel verantwoordelijk is voor de programmering van een zaal met een capaciteit van minimaal 200 bezoekers, kan een verzoek tot aanwijzing doen.

Aanvragen dienen uiterlijk binnen te zijn op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Voor de subsidie programmering regulier poppodium is in 2017 € 600.000 beschikbaar. De subsidie per concert bedraagt hoogstens € 1.000.

Bron: FPK.nl