Subsidie Programmering podium popmuziek

De door het Fonds Podiumkunsten aangewezen Kernpodia kunnen maandelijks subsidie aanvragen voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands.

Het doel is om met subsidies bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting of vereniging) die zowel artistiek als financieel verantwoordelijk is voor de programmering van een zaal met een capaciteit van minimaal 200 bezoekers, kan een verzoek tot aanwijzing doen.

Aanvragen dienen uiterlijk binnen te zijn op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Voor de subsidie programmering regulier poppodium is in 2017 € 600.000 beschikbaar. De subsidie per concert bedraagt hoogstens € 1.000.

Bron: FPK.nl

Nieuwe subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider in het po

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. De regeling heeft als doel om de bijscholing van leerkrachten op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.

Kostendekkend
De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. Voorwaarde is dat aanvragers de cursus intern cultuur coördinator succesvol hebben afgerond of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en door de opleiders na assessment worden aangenomen.

Aanvragen
De subsidie kan vanaf september bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten of door de school als men ook aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten. De regeling verschijnt in de zomer in de Staatscourant en geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2018 en loopt van 2017 tot 2021.

 

Bron: LKCA

Kies voor de zekerheid van de TritiCoach!

Makkelijk en vooral duidelijk, de nieuwe service van TRITIKO Management: TritiCoach. Voor een vast laag bedrag professionele ondersteuning en advies. Meld je snel aan!

TritiCoach:

  • Bel elke werkdag de ‘hotline’ voor telefonisch bedrijfsadvies en ondersteuning.
  • 4 keer per jaar een adviesgesprek.
  • Jaarlijkse financiële diagnose en inzicht.
  • Jaarlijkse omgevingsanalyse.

Voor wie? Zelfstandige creatieven en creatieve organisaties (kleiner dan 5 fte) .

Prijs? Slechts € 165,- exclusief btw per maand!

Mail je contactgegevens naar info@tritiko.nl met als titel “TritiCoach” of bel 06 3098 7777.