Het eerste Curaçaose filmfonds, het Alex Alberto Fonds, zal op 28 september 2017 worden gelanceerd. Met het fonds kunnen lokale filmmakers ondersteund worden bij het ontwikkelen van filmplannen. Met het in het leven roepen van dit fonds hopen de initiatiefnemers een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Curaçaose film. Het fonds komt onder het beheer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied (PBCCG) te staan.

Op initiatief van Michel Drenthe van Caribbean Filmcom en Curaçao Filmboard Foundation heeft het PBCCG de mogelijkheden om de ontwikkeling van lokale films te subsidiëren onderzocht. Curaçao Filmboard Foundation, Kas di Kultura en het PBCCG  hebben de handen ineengeslagen om de eerste vertoning van de documentaire ‘Yamada’ aan te grijpen voor fondsenwerving voor het op te richten Alex Alberto Fonds. Vlak na de première zal meer informatie gegeven worden over het Alex Alberto Fonds en de richtlijnen om in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Het fonds draagt de naam van Alex Alberto, lokaal bekend als de pionier van het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen op film en die met vooruitziende blik ervoor heeft gezorgd dat die opnames bewaard blijven voor het nageslacht.

Alex Alberto